ГРУПА КОТЕ

 

ІV-та потготвителна група „Коте“ се състои от 25 деца родени 2013 и 2014 година и е сформирана на 01.09.2016 година. Обучава се от Главен учител Силвия Абдулова, учител Милка Харизанова и хигиенист Надя Пулева. Групата се намира на 2-рия етаж на ДГ „Снежанка“ в уютна занималня/спалня №201. През хубавите дни използват игрална площадка №1 на двор юг.

Представяне