НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 

Николай Иванов Милушев — домакин-касиер

Работи в ДГ “Снежанка” от 29.12.2021 година до настоящият момент. Отговаря за материалното осигуряване в ДГ съгласно нормативната уредба и длъжностната характеристика.

Елена Ангелова Бусарова — главен счетоводител

Счетоводител в ДГ “Снежанка от 01.03.2010 год. до настоящият момент. Притежава диплом за висше образование от УНСС София с окс магистър. Отговаря за счетоводното обслужване съгласно длъжностна характеристика.

Снежанка Запрева Василева - помощник готвач

Работи в ДГ “Снежанка от 19.02.2021 год. до настоящият момент. Отговаря за здравословно и рационално хранене на децата от детската градина съгласно длъжностна характеристика

Сашка Борисова Гаджева — помощник-възпитател в група “Гъбка”

Работи в ДГ “Снежанка от 14.02.2007 год. до настоящият момент. Отговаря за хигиенното обслужване на децата от група “Гъбка”, съгласно длъжностна характеристика

Надя Матеева Пулева — хигиенист в група “Коте”

Работи в ДГ “Снежанка от 21.09.2001 год. до настоящият момент. Отговаря за хигиенното обслужване на децата от група “Коте”, съгласно длъжностна характеристика

Наса Добрева Дарева — помощник-възпитател в група “Калинка”

Работи в ДГ “Снежанка от 20.05.2013 год. до настоящият момент. Отговаря за хигиенното обслужване на децата от група “Калинка”, съгласно длъжностна характеристика

Величка  Крушовска— хигиенист в група “Пате”

Работи в ДГ “Снежанка от 08.01.2021год. до настоящият момент. Отговаря за хигиенното обслужване на децата от група “Пате”, съгласно длъжностна характеристика

Христина Димитрова Партулова — помощник-възпитател

Работи в ДГ “Снежанка от 28.08.20018 год. до настоящият момент. Отговаря за хигиенното обслужване и пропускателен режим на входа съгласно длъжностна характеристика

Георги Николов Михайлов — готвач

Работи в ДГ “Снежанка от 01.04.2022 год. до настоящият момент. Отговаря за здравословно и рационално хранене на децата от детската градина съгласно длъжностна характеристика

Румен Събев Гущераклиев — огняр/работник подръжка

Работи в ДГ “Снежанка от 12.10.2015 год. до настоящият момент. Отговаря за редовно подаване на отопление и топла вода в детската градина, съгласно длъжностна характеристика

Дияна Чавдарова Ибришимова— помощник-възпитател в група "Ягодка"

Работи в ДГ “Снежанка от 01.08.2021 год. до настоящият момент. Отговаря за хигиенното обслужване на деца, съгласно длъжностна характеристика

Елена Атанасова Тютюнарова 

Работи в ДГ “Снежанка от 20.08.2020 год. до настоящият момент. Отговаря за хигиенното обслужване на децата от група Пеперудка, съгласно длъжностна характеристика